Dolnolieskovská lipa

Dolnolieskovská lipa

Poloha: Nachádza sa v obci Dolný Lieskov v parku pri miestnom kaštieli.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Dôvodom ochrany je krajinotvorný i estetický význam. Strom bol za chránený vyhlásený v roku 1975.

Opis: Tretia najväčšia a najstaršia lipa v okrese Považská Bystrica. Bola pestovaná osobitným spôsobom. Vyniká tvarovými vlastnosťami i vekom. Ide o unikátny jedinec významný svojim habitusom a prepojenosťou na historické udalosti. Významný maďarský básnik a spisovateľ Kálman Mikszáth (1874-1910) písal svoje dielo Dáždnik Svätého Petra, vydané v roku 1895, v besiedke vytvorenej v mieste rozvetvovania sa mohutných kostrových konárov. Podľa záznamov v miestnej kronike ešte v roku 1946 v korune stromu existovali lavičky a stôl a vystupovalo sa k nim rebríkom. Obvod kmeňa stromu je 556cm, výška stromu je 35m, priemer koruny je 24m, vek stromu je 350 rokov.