Domanižské lipy

Domanižské lipy

Poloha: Skupina stromov sa nachádza v obci Domaniža pri kostole.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1994.

Opis: Sú to tri stromy pozoruhodných dimenzií a veku. Tvoria spolu s kostolom zo 14.storočia výraznú estetickú dominantu obce. Obvod kmeňa je 290-352cm, výška stromov je 24-28m, priemer koruny stromov je 12-22m, vek stromov je 150-200 rokov.