Domanižské lipy

Domanižské lipy

Poloha: Skupina stromov sa nachádza v obci Domaniža pri rímskokatolíckom kostole Svätého Mikuláša, biskupa.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1994.

Opis: Sú to tri stromy pozoruhodných dimenzií a veku. Tvoria spolu s kostolom Svätého Mikuláša, biskupa výraznú estetickú dominantu obce. Najmohutnejšia lipa má obvod kmeňa 620cm, výšku 30m, priemer koruny 20m a vek 220 rokov, stredná lipa má obvod kmeňa 422cm, výšku 28m, priemer koruny 17m a vek 220 rokov a najmenšie lipa má obvod kmeňa 386cm, výšku 28m, priemer koruny 17m a vek 170 rokov.