Dolnomarikovská lipa

Dolnomarikovská lipa

Poloha: Nachádza sa v obci Dolná Mariková na okraji lesného porastu hneď vedľa štátnej cesty smerom na Hornú Marikovú za osadou Ficovci.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Tento strom má výnimočné rozmery a vek. Za chránený bol vyhlásený v roku 1989.

Opis: Lipa malolistá je polotienna až tienna drevina, ktorá sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči mrazu. Je pomerne odolná voči pôsobeniu biotických škodlivých činiteľov a do určitej miery odoláva i pôsobeniu emisií. Pomerne dobre znáša kontinentálnu klímu ale aj zostrih. Obvod kmeňa je 522cm, výška je 29m, priemer koruny je 25m, vek 230 rokov.