Hatnianska lipa

Hatnianska lipa

Poloha: Nachádza sa v obci Hatné na cintoríne.

Druh: Lipa veľkolistá.

Dôvod ochrany: Strom bol zaradený medzi chránené predovšetkým z krajinárskeho hľadiska. Je to strom pozoruhodných dimenzií a veku. Za chránený bol vyhlásený v roku 1994. Ochrana stromu bola zrušená v roku 2020.

Opis: Spolu s kaplnkou Svätého Jozefa, robotníka a cintorínom na miestnej vyvýšenine tvorí výraznú estetickú dominantu nad obcou. Pôvodná výška bola 20m (pred realizáciou zosadzovacieho rezu). Mohutným dojmom pôsobiaci hlavný kmeň s priebežnou dutinou a množstvom otvorov je však napadnutý plodnicami drevokaznej huby Fomes fomentarius. V roku 2006 bol podľa Programu záchrany zrealizovaný bezpečnostný zosadzovací rez za ponechania kmeňového pahýľa, aby nedošlo k úplnému otvoreniu centrálnej dutiny, ktorá zároveň plní funkciu biotopu pre vtáky a hmyz. Obvod kmeňa vo výške 130cm je 488cm, výška stromu je 22m, priemer koruny stromu je 18m, vek stromu je 300 rokov.