Kaplnka Svätého Jozefa, robotníka v Hatnom

Kaplnka Svätého Jozefa, robotníka v Hatnom

V lokalite Na skale alebo Hrádok stál pôvodne kostol zasvätený svätému Matejovi, apoštolovi a evanjelistovi. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1611. Do roku 1755 bol farským kostolom aj pre farnosť v Marikovej. Prvé písomné správy o vzhľade pôvodného kostola sú z roku 1674. Sakristia a sanktuárium boli vymurované z kameňa a chrámová loď bola postavená z drevených dosiek. Kostol mal drevenú vežičku s jedným zvonom. Nachádzal sa v nej jeden oltár. V interiéri boli zavesené viaceré obrazy, symbol Najsvätejšej Trojice zhotovil tesár v rôznych farbách s pozlátením a postriebrením dreva. Po stranách oltára boli svietniky, drevená krstiteľnica bola potiahnutá kožušinou. Pred oltárom bolo vyvýšené miesto s niekoľkými lavicami po oboch stranách a masívna kamenná katedra. Pôvodný kostol pravdepodobne zhorel. Na jeho mieste bola postavená murovaná neskorobaroková kaplnka. Postavená bola v roku 1787 alebo 1802 (iné zdroje udávajú až 2.polovicu 19.storočia) a bola zasvätená svätému Jozefovi, robotníkovi. Fasády stavby sú hladké. Objekt má strešnú vežičku krytú cibuľovitou strechou, v nej sa nacháda zvon. Kaplnka stojí na cintoríne nad cestou medzi obcami Hatné a Dolná Mariková.