Hatné

Hatné

Poloha

Obec leží v Javorníkoch v Marikovskej doline na brehoch Marikovského potoka.

Najvyšší bod: Bukovina (642,7m).

Najnižší bod: Marikovský potok pri výtoku z katastra obce (307m).

História obce

Územie obce bolo osídlené už dávno pred prvou písomnou zmienkou, čo dokladajú viaceré archeologické nálezy. Prvá písomná zmienka o území obce pochádza z 12.7.1321 a je z donačnej listiny uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou (1288-1342). Do konca 13.storočia bola kráľovským majetkom. Začiatkom 14.storočia územie ovládol Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti (18.3.1321) územie donáciou získal magister Ondrej, syn Kiliána. Získal ich za jeho verné služby. Boli to dediny (possessiones) Kobárovce (Kuburee, Kubure), Dve Lehoty (Kethlehotha – vtedajší názov pre Marikovú, dnes Kátlina), Hatné (Hathna), Prosné (Prozna) a dve Udiče (duas villas Wdicha – Malá a Veľká). Po jeho smrti (bez dedičov) sa majetok vrátil do rúk kráľa a ten ho vrátil do správy kráľovského hradu Bystrica. Ďalšie názvy obce: 1405 Hatne, „possessio Hathna“, 1498 Hatna, 1598 Hatne, od roku 1920 Hatné. Magister Ondrej, syn Kiliána, prvého vlastníka obce, je považovaný za zakladateľa zemianskeho rodu Hatňanskovcov (de Hatna). V 16.storočí tu žil aj rod Šarlay (Sarlay). Od roku 1511 patrila obec panstvu Považská Bystrica, Jánovi Podmanickému a neskôr jeho bratovi Rafaelovi. V roku 1560 panovník Ferdinand I. daroval celé panstvo Gašparovi Šerédymu, od ktorého ho prevzal Ondrej Balaša, ktorého rodu obec patrila do 19.storočia. V roku 1598 mala obec 13 domov, v roku 1784 mala 57 domov, 63 rodín a 293 obyvateľov, v roku 1828 mala 35 domov, v roku 1869 mala 385 obyvateľov, v roku 1880 mala 369 obyvateľov, v roku 1890 mala 367 obyvateľov, v roku 1900 mala 361 obyvateľov, v roku 1910 mala 406 obyvateľov, v roku 1921 mala 414 obyvateľov, v roku 1930 mala 412 obyvateľov, v roku 1940 mala 460 obyvateľov, v roku 1948 mala 459 obyvateľov, v roku 1961 mala 584 obyvateľov a v roku 1970 mala 621 obyvateľov. V roku 1858 postihlo obec zemetrasenie, v roku 1929 bol otvorený lom na kameň, v roku 1931 postihla obec povodeň. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 19.storočí tu pracovali 2 pálenice. Koncom 70.rokov 20.storočia bolo Hatné pričlenené k Dolnej Marikovej, od roku 1990 je opäť samostatnou obcou. V 20.storočí väčšina obyvateľov obce pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici a Púchove. Jednotlivé časti obce sú: Niva, Pod Skalou, Sánka, U Hladkov, Záhradkovci.

História osídlenia územia

Územie obce bolo osídlené už dávno pred prvou písomnou zmienkou, čo dokladajú viaceré archeologické nálezy.

Hrádok Hatné.

Zaujímavosti v obci a okolí

Budova školy.

Kaplnka svätého Jozefa, robotníka.

Kríže: Na hrebeni nad obcou, Pod hrádkom, V strede obce.

Hrádok Hatné.

Zvonica.

Marikovská dolina.

Hatnianska lipa.

Studnička v lokalite Pod Dielom.

Cyklotrasa: 2307.

Turistický chodník KST: 2695.