Ďurďové

Ďurďové

Poloha

Obec leží na styku Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline, na konci doliny Zákopčie.

Najvyšší bod: Kóta s nadmorskou výškou 832m na juhovýchodnom svahu vrchu Stráne (836,7m).

Najnižší bod: Rieka Zákopčianka pri výtoku z katastra obce (408m).

História obce

Prvá zmienka o obci je z roku 1338, kedy sa spomína ako „via de Harohania sen de terra abbatis de Scala (cesta do Ďurďového). V roku 1393 sa obec spomína ako Gergew (ďalšie názvy: 1415 Dzurdoue, 1496 Gywrgyowe, 1818 Djurdjowé). Od roku 1920 sa nazýva Ďurďové. Vtedy bola majetkom benediktínskeho opátstva zo Skalky nad Váhom pri Trenčíne. Mnísi navštevovali majetky Zoborského opátstva, ktoré boli často v horách, liečili chorých, radili pri hospodárstve a šírili kresťanstvo. V 15.storočí obec prešla do vlastníctva hradného panstva Košeca, začiatkom 17.storočia bola obec už čisto zemianskou, vlastnili ju rodiny Lieskovských a Ďurďovských. V roku 1598 mala 12 domov, v roku 1720 mala 12 daňovníkov, v roku 1784 mala 27 domov, 26 rodín a 169 obyvateľov, v roku 1828 mala 239 obyvateľov a 25 domov. V roku 1869 mala obec 211 obyvateľov, v roku 1880 mala 158 obyvateľov, v roku 1896 mala 196 obyvateľov, v roku 1900 mala 203 obyvateľov, v roku 1910 mala 196 obyvateľov, v roku 1921 mala 193 obyvateľov, v roku 1930 mala 219 obyvateľov, v roku 1940 mala 244 obyvateľov, v roku 1948 mala 227 obyvateľov, v roku 1961 mala 280 obyvateľov a v roku 1970 mala 324 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a košikárstvom. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici, Žiline a na okolí.

História osídlenia územia

Slovanské pohrebisko (kostrový slovanský cintorín) z veľkomoravského obdobia (833 – 907) a z vrcholného stredoveku z 10.-12.storočia. Nachádzali sa v lokalite „Na Smrčku“.

Zaujímavosti v obci a okolí

Fontána.

Kaplnka navštívenia Panny Márie.

Kríže: Pod cintorínom, Pod kaplnkou, V centre obce.

Zvonica.

Dolina Zákopčie.

Studnička pod kaplnkou.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Cyklotrasa: 5313.