Kaplnka Svätého Juraja, mučeníka v Zemianskom Kvašove – Považská Bystrica

Kaplnka Svätého Juraja, mučeníka v Zemianskom Kvašove – Považská Bystrica

Pôvodne baroková rímskokatolícka kaplnka Svätého Juraja, mučeníka bola postavená v roku 1772. Na vlastné náklady ju dal postaviť Juraj Kvassay, pôsobiaci ako kňaz v Ostrihomskom arcibiskupstve. Upravovaná bola v rokoch 1791 a 1949. Je to jednoloďová polygonálne uzatvorená stavba, zaklenutá krížovou klenbou. Veža je predstavaná, s dodatočne pristavaným novobarokovým schodiskom. Fasády sú hladké. Hlavný oltár je neskorobarokový, z čias okolo roku 1797, s luiséznymi svietnikmi. Obrazy Krista a Panny Márie sú z polovice 19.storočia. Kaplnka sa nachádza v Považskej Bystrici, v mestskej časti Zemiansky Kvašov a stojí na ľavej strane nad obcou. V roku 2010 bola kaplnka ako kostol zaradená medzi pamätihodnosti mesta.