Jasenická lipa

Jasenická lipa

Poloha: Nachádza sa v obci Jasenica pri kostole.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Strom výnimočných dimenzií, veku a pekného habitusu. Za chránený bol vyhlásený v roku 1993. Ochrana stromu bola zrušená v roku 2020.

Opis: Na konci 2.svetovej vojny rástli pred kostolom dve lipy. Vpravo stojaca lipa však mala zbútľavený kmeň a víchrica ju v roku 1945 zlomila. Obe lipy vraj zasadil občan Jeleník približne okolo roku 1683. Spolu s kostolom tvorí estetickú dominantu obce. Obvod kmeňa je 537cm, výška stromu bola 32m, priemer koruny bol 20m, vek stromu je odhadovaný na 350 rokov. V roku 2005 (22.6.) korunu stromu zničila veterná smršť. Spôsobila zlomenie aj zdravých konárov v centrálnej časti koruny. Bolo potrebné orezať polámané konáre, čím sa výška a obvod zmenšil. Lipa sa ale znovu pozviechala a zbujnela.