Jasenická lipa

Jasenická lipa

Poloha: Nachádza sa v obci Jasenica pri kostole.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Strom výnimočných dimenzií, veku a pekného habitusu. Za chránený bol vyhlásený v roku 1993.

Opis: Spolu s kostolom tvorí estetickú dominantu obce. Obvod kmeňa je 537cm, výška stromu bola 32m, priemer koruny bol 20m, vek stromu je 350 rokov. V roku 2005 korunu stromu zničila veterná smršť.