Vysoké Javorníky

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Javorníkov.

Poloha: Tvorí centrálnu časť pohoria s hlavným hrebeňom. Vytvára pás územia medzi podcelkom Nízke Javorníky a štátnou hranicou s Českou republikou. Územie vymedzuje údolie Bielej vody a Lysiek na juhozápade, potom na západe štátna hranica, na severe i východe údolie Kysuce a juhovýchodná hranica vedie pásmom zníženín. Na severe ho ohraničuje Turzovská vrchovina (podcelky Zadné vrchy a Hornokysucké podolie), na severovýchode a východe Kysucká vrchovina (podcelok Krásňanská kotlina), na juhu podcelok Nízke Javorníky, na juhozápade Biele Karpaty (podcelok Kýčerská hornatina) a na severozápade štátna hranica s Českou republikou.

Okresy: Bytča, Čadca, Považská Bystrica, Púchov, Kysucké Nové Mesto, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Javorník (1.071,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má reliéf hornatiny. Vrcholy v hlavnom hrebeni dosahujú nadmorskú výšku 800-1.000m. Charakteristické je priečnymi dolinami s kopaničiarskym osídlením a jediným mestom, ktoré sa tu nachádza je Čadca.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Vysokých Javorníkov sú: Javornícka hornatina, Rakovská hornatina, Lazianska vrchovina, Lysianska brázda.