8589 (Z Repoviec nad Hornú Marikovú)

Orientačné miesta: Kátlina, Repovci (420m) – Nad Končinou (660m).

Dĺžka: 4,3km.

Čas prechodu: 1 hodina 25 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 400/klesanie 80m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Žlto značený chodník začína v Dolnej Marikovej, miestnej časti Kátlina, v osade Repovci. Pokračuje stúpaním po spevnenej ceste do osady Hadoše a nad ňou vstupuje na lesnú cestu. Pokračuje stálym stúpaním cez osady Marálovci a Lučanovci, kde odbočuje vľavo a približne 300m nad ňou, pred osadou Vlčkovci prudko vpravo. Po ďalších približne 550m opäť odbočuje prudko vľavo a pokračuje po lesnej ceste, neskôr lesnom chodníku do lokality Nad Končinou, kde napojením na modrý chodník (2693) končí. Chodník počas stúpania prechádza okolo zaujímavých kamenných ruín starých domov. Po modrom chodníku (2693) je možné pokračovať juhozápadným smerom cez sedlo Zigov do Nosíc alebo severovýchodným smerom do Hornej Marikovej, miestnej časti Modlatín.