8593 (Z Ráztoky na Malý Javorník)

Orientačné miesta: Ráztoka (bus, 630m) – Malý Javorník (1.019m).

Dĺžka: 2,4km.

Čas prechodu: Čas 1 hodina.

Prevýšenie: Stúpanie 320m/klesanie 0m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Hornej Marikovej, v miestnej časti Ráztoka na autobusovej zastávke, priamo pod dreveným kostolom Božského Srdca Ježišovho. Pokračuje stúpaním okolo neho a po chvíli vchádza do lesa, ktorým stúpa až na hrebeň Javorníkov a po ňom pokračuje na Malý Javorník (1.019,2m), kde sa napojením na červený chodník (0842) končí. Pokračovať je možné hrebeňom po červenom chodníku (0842) na Stratenec (1.055,0m) a Veľký Javorník (1.071,5m) alebo opačným smerom hrebeňom k chate Portáš.