Pešia lávka v Považskej Bystrici

Pešia lávka v Považskej Bystrici

Visutá oceľová pešia lávka cez rieku Domanižanka je zavesená na nosných lanách. Je to unikátne stavebné dielo pozoruhodné architektonickým a technickým riešením. V roku 2015 prešla rekonštrukciou podľa projektu Ing. Jána Sandanusa, ktorú realizovala firma Topa stav, s.r.o. z Považskej Bystrice. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na sídlisku Stred. Od roku 2010 je lávka zaradená medzi pamätihodnosti mesta.