Orlovský most v Považskej Bystrici

Orlovský most v Považskej Bystrici

Železobetónový päťoblúkový most cez rieku Váh spájajúci centrum mesta Považská Bystrica s mestskou časťou Orlové. Predchodca súčasného mosta sa začal stavať v roku 1933 a dokončený bol v roku 1935. Ako prvý bol realizovaný železničný nadjazd nad koľajnicami. Most mal päť pilierov a štyri oblúky, dva chodníky šírky 1,2m a vozovku so šírkou 4,8m. Dĺžka premostenia bola 280m. Celkové náklady stavby dosiahli 3,5 milióna Kč. Pri slávnostnom otvorení dostal pomenovanie Most generála M. R. Štefánika. Autorom pôvodného mostu bol Ing. Ivan Grebeník. Stavbu realizovali firmy Ing. Artur Komlóš z Bratislavy a Leimdörfer. Zničený bol 30.4.1945 ustupujúcim nemeckým vojskom, ktoré ho vyhodilo do vzduchu. Do Váhu sa zrútili štyri polia v smere od Považskej Bystrice a nálože kompletne zničili tri piliere s oblúkovými výstužami podopierajúcimi mostovku. Len jedno pole na orlovskej strane zostalo neporušené. Po skončení 2.svetovej vojny sa začalo s opravou mosta. Ako prvý bol opravený železničný nadjazd. Nový železobetónový oblúkový most mal podľa projetku so svetlosťou svojich oblúkov 45-50-50-45-45m kopírovať predvojnový stav. Mal byť ale iba jeden chodník šírky 1,0m a vozovka so šírkou 6m. Náklady na výstavbu činili 12 miliónov Kčs. Most s dĺžkou 240m realizovala stavebná firma Ing. Kodl a Pajkrt a pre sklz v časovom harmonograme (most mal byť postavený v rokoch 1946-1948) od roku 1947 aj Československé stavebné závody, n.p. Do projektu bola zapracovaná aj neporušená časť od Orlového a základové pilóty všetkých pôvodných pilierov. Most bol napriek práci dvoch firiem dokončený až v roku 1949. Bol pomenovaný Most slobody. V rokoch 1950-1951 bol dobudovaný druhý chodník o šírke 1,0m. Pre zvýšený počet motorových vozidiel bola v rokoch 1993-1997 postavená „dvojička“ mosta. Projektantom bol Ing. Vladimír Piontek z Dopravoprojektu Bratislava a realizátorom Cestné stavby Žilina. Vzdialenosť oboch mostov je 3m. Druhý most má svetlosť oblúkov 45-50-50-45-50m. Vozovka má šírku 8m, chodník šírku 3m a nachádza sa na pravej strane od Považskej Bystrice. Náklady boli 134 miliónov Sk. V rokoch 2019-2020 mosty prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Od roku 2010 je most zaradený medzi pamätihodnosti mesta.