Diaľničný most v Považskej Bystrici

Diaľničný most v Považskej Bystrici

Most je súčasťou diaľničného úseku Sverepec – Vrtižer a prechádza priamo ponad mesto. Proces prípravy výstavby prebiehal od roku 2001, kedy sa rozhodovalo o rôznych variantoch diaľnice cez mesto. Mestské zastupiteľstvo variant ponad mesto schválilo v roku 2004. Svojou dĺžkou je najdlhším mostným dilatačným celkom na Slovensku. Je prvým mostom na Slovensku, ktorého nosná konštrukcia nesie celý diaľničný profil, a v priečnom smere ju podopiera iba jedna podpera. Most má 10 polí, pričom hlavné polia majú rozpätie 122m. Dĺžka mosta je 968,73m, šírka 30,4m, priemerná výška 28m (najnižšia 23m a najvyššia 33m). Nachádza sa na ňom 7 pylónov s lanovým závesným systémom. Počet prúdov je 4. Hlavným nosným prvkom je mohutná komora. Mostovka je po oboch stranách komory podopieraná šikmými tyčovými vzperami, čím popri statickej funkcii spoluvytvára aj zaujímavý vzhľad mosta. V pozdĺžnom smere je nosná konštrukcia nesená systémom závesov kotvených v siedmich pylónoch. Pylóny a závesy sú umiestnené v jednej rovine v osi diaľnice. Pylóny majú výšku 14m. Výstavba prebiehala technológiou vysúvania mostovky. Najprv bolo postavených sedem mostných pylónov, následne sa začalo vysúvať posuvné debnenie súbežným nasadením 14 neštandardných vozíkov na celú šírku prierezu. Pri tejto technológii sa most rovnomerne vysúval postupným budovaním od jednotlivých pylónov na obe strany. Typologicky je most kombináciou zaveseného a trámového mosta tzv. extradosed. Realizátorom stavby bolo Združenie Sverepec – Vrtižer (Doprastav, a.s. a Skanska BS, a.s.). Náklady na výstavbu predstavovali sumu 175.480.000,00 Eur. Výstavba prebehla v rokoch 2008-2010. Autorom stavby bol Ing. Miroslav Mataščík z ateliéru Alfa 04, a.s. v Bratislave. Celý diaľničný most bol slávnostne otvorený 29.5.2010. Dielo sa stalo víťazom ankety Stavba roka 2010. Diaľničný most je neprehliadnuteľnou dominantou mesta Považská Bystrica.