Stará železničná stanica v Považskej Bystrici

Stará železničná stanica v Považskej Bystrici

Pôvodná budova železničnej stanice bola postavená v rámci výstavby železnice na úseku Trenčín – Žilina a otvorená bola v roku 1883. Pôvodne to bola jednoposchodová budova, v ktorej bol byt prednostu stanice. Dnes je to dvojposchodová stavba s podkrovím. Na prízemí bola predajňa cestovných lístkov s čakárňou pre cestujúcich. Kúsok od nej stojí nová železničná stanica, ktorá sa začala stavať v roku 1943 a do užívania bola slávnostne uvedená v roku 1947. Po jej postavení sa stará budova využívala ako autobusová stanica, keďže oproti nej bolo autobusové nástupište. Dnes slúži iba na administratívne účely. V novej staničnej budove sa nachádza veľká čakáreň, staničná reštaurácia, novinový stánok a stánok s občerstvením, kultúrne stredisko s čitárňou, nová prijímacia budova, sklad kusového tovaru a manipulačné priestranstvo pre celoročné zásielky. Po rekonštrukcii na prelome 20. a 21.storočia je narušený pôvodný vzhľad budovy. Pôvodná budova sa nachádza v Považskej Bystrici na ulici Robotnícka 179 a nová budova na ulici Robotnícka 290. Od roku 2010 je stará železničná stanica zaradená medzi pamätihodnosti mesta.