Cestný most v Bátovciach

Národná kultúrna pamiatka Cestný most so sochou vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa na ceste do Pečeníc cez potok Sikenica v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cestný most. Barokový oblúkový (trojklenbový) kamenný cestný most z roku 1700. Upravovaný bol v 20.storočí. Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Most v Lelese

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Gotický kamenný most svätého Gotharda zo 14.-15.storočia. Most pochádza pravdepodobne zo 14.storočia. Bol postavený nad bývalým korytom rieky Tisa, kde ešte na začiatku 19.storočia pomaly prúdila voda. Dnes most preklenuje suché koryto. Pomenovanie dostal začiatkom 18.storočia, kedy leleský kláštor prevzal rád z Čiech, ktorý sem priniesol kult svätého Jána Nepomuckého a svätého Gotharda, ktorého socha stála pri moste do roku 1848. Rekonštruovaný bol v roku 1922. Neskôr bola socha odstránená a most bol rekonštruovaný v roku 1994. Je to menší kamenný most so zreteľne zachovanými oblúkmi. Jeho dĺžka je 70m a vnútorná prejazdná šírka je...

Rušňové depo v Spišskej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa na ulici Dukelská 59. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Točňa. Motorová (elektrická) kĺbová rušňová točňa z roku 1872. Má kruhový pôdorys. Opravárenská dielňa. Novoklasicistická budova železničnej rušňovej opravovne (dielňa hlavných opráv, EH, depo) z roku 1872. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Železničné sklady. Novoklasicistická budova materiálno-technického zabezpečenia z roku 1872. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Administratívna budova. Novoklasicistická železničná prevádzkovo-administratívna budova depa z roku 1872. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvoj a trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare E. Vodáreň. Modernistická železničná stavba. Kruhová vodárenská veža z roku 1955. Má kruhový pôdorys.