Železničná stanica v Ružomberku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Nachádza sa na ulici Kačkova 1376. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Výpravná budova. Výpravná budova železničnej stanice bola postavená v roku 1871 v štýle funkcionalizmu. Upravovaná bola v roku 1912, v 40.rokoch 20.storočia a v roku 2008. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s pivnicou.

Vodárenská veža. Vodojem bol postavený v roku 1908 v štýle funkcionalizmu. Upravovaný bol v roku 1912 a v 40.rokoch 20.storočia. Solitérna stavba má obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná.

Oplotenie. Murované a kovové oplotenie v secesnom štýle z roku 1912 sa nachádza okolo objektov na ulici Kačkova na železničnej stanici.