Klieština

Klieština

Poloha

Obec leží v JavorníkochMarikovskej doline v bočnej dolinke potoka Radotiná.

Najvyšší bod: Javorníček (608,9m).

Najnižší bod: Rieka Radotiná pri výtoku z katastra obce (337m).

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1408, kedy sa spomína ako Klystyna (ďalšie názvy: 1438 Kleschyna, 1504 Klescina, 1507 Kliesczina, 1808 Kléssčina, 1920 Klieština). Kráľ Žigmund ju v roku 1408 daroval Štefanovi, synovi Vavrinca z Lieskovca. Rodinu Lieskových neskôr vystriedal vo vlastníctve rod Hatňanských. Od roku 1439 patrila panstvu Považská Bystrica a Podmanickým, neskôr sa stala majetkom hradu Budatín. V roku 1598 mala 8 domov, v roku 1784 mala 60 domov, v roku 1828 mala 16 domov, v roku 1869 mala 331 obyvateľov, v roku 1880 mala 298 obyvateľov, v roku 1890 mala 274 obyvateľov, v roku 1900 mala 315 obyvateľov, v roku 1910 mala 341 obyvateľov, v roku 1921 mala 297 obyvateľov, v roku 1930 mala 326 obyvateľov, v roku 1940 mala 387 obyvateľov, v roku 1948 mala 367 obyvateľov, v roku 1961 mala 412 obyvateľov, v roku 1970 mala 439 obyvateľov a v roku 2021 mala 343 obyvateľov. V minulosti bola zemianskou dedinou. Obyvatelia sa zaoberali ovocinárstvom, košikárstvom a sitárstvom. Po roku 1918 odchádzali na sezónne práce. V roku 1930 požiar zničil dolnú časť obce. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici a Púchove.

História osídlenia územia

Archeologické nálezy v obci v lokalite Strážisko. Našlo sa tu mosadzné spínadlo okrúhleho, mierne vydutého tvaru, s vonkajším priemerom 55mm. Je zdobené vyrytím centralizovaných čiar a vyrazením malých kruhov s dierkami.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kríže: Pred domom č.p. 35, V osade Strážisko.

Ľudová architektúra.

Zvonica.

Marikovská dolina.

Turistický chodník KST: 2693.