Múzeum Ladislava Janecha v Považskej Teplej – Považská Bystrica

Počiatky súkromného múzea siahajú do 60.rokov 20.storočia, kedy začal otec majiteľa rozmýšľať ako uchovať spomienky na staré remeslá. Syna myšlienka múzea pohltila naplno po tom, ako začal zbierať mince a neskôr sa stal členom Archeologickej spoločnosti Jozefa Moravčíka v Považskej Bystrici. Pôvodne sa múzeum archeológie, numizmatiky a historických predmetov nachádzalo v izbe v podkroví rodinného domu nadšenca Ladislava Janecha. Časom sa rozrástlo a viac ako 10.000 predmetov je dnes vystavených už v troch miestnostiach. Nachádzajú sa tu archeologické nálezy (črepy, nástroje a predmety od čias neolitu po dobu rímsku, ktoré majiteľ našiel v blízkosti obce). Súčasťou zbierky je viac ako 600 kamenných čepieľok, kosti jaskynného medveďa z Pružinskej Dúpnej jaskyne alebo lebka ženy z čias Avarov, stará približne 1.300 rokov. Ďalej sú tu vystavené bežné pracovné nástroje (nástroje na obrábanie dreva a kovu, poľnohospodárske nástroje), zbrane, prístroje, mapy a časti odevov od konca 18.storočia po 20.storočie, výrobky starých remesiel, minerály, mince a rôzne platidlá od doby starého Ríma až po súčasnosť. Nachádza sa tu aj množstvo keramiky, kuchynské potreby, žehličky, mlynčeky, kolovraty, krosná, hasičský a vojenský výstroj, fotoaparáty, viac ako storočné fotografie, ale aj 450-ročná biblia alebo zvon odliaty v roku 1745. Od roku 1988 vedie majiteľ múzea pán Ladislav Janech kroniku návštevníkov. Múzeum navštívili tisícky ľudí z celého sveta. Múzeum sa nachádza v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považská Teplá č. p. 71. Návštevu múzea je možné si dohodnúť telefonicky na čísle +421 42 438 13 70.