2304 (Považská Bystrica – Domaniža)

Orientačné miesta: Považská Bystrica (Rajecká cyklomagistrála) (2km) – Dolný Moštenec (330m) (2km) – Horný Moštenec (370m) (2km) – Horný Lieskov (1,5km) – Dolný Lieskov (2,5km) – Tŕstie (330m) (2,5km) – Riedka, odbočka na Mojtín (358m) (0,6km) – Riedka, odbočka na Chmelisko (360 (4km) – Priedhorie, turistické značenie (441m) (1,5km) – Pružina (2,7km) – Čelkova Lehota, sedlo (516m) (1,2km) – Čelkova Lehota (449m) (1,7km) – Sádočné (420m) (1,3km) – Domanižská Lehota (2,1km) – Domaniža.

Dĺžka: 27km.

Prevýšenie: 578/513m.

Náročnosť: Rekrea (MTB bicykel).

Povrch: Asfalt, spevnená cesta.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Modrá cyklotrasa začína na rázcestí s Rajeckou cyklomagistrálou (024) na kruhovom objazde pod Čiernymi hájmi. Začína tu i zelená cyklotrasa (5310). Pokračuje stúpaním po privádzači ponad Čierne háje a klesá k odbočke na Dolný Moštenec. Pokračuje do obce (okolo kríža pod obcou a Kostola svätého Gorazda) a stúpa ďalej na Horný Moštenec. V Hornom Moštenci v strede obce, kúsok za miestnym múzeom, pri kríži z roku 1948 a kríži z roku 2013, odbočuje z hlavnej cesty doprava a ešte raz doprava a prichádza na poľnú cestu, ktorá sa neskôr mení na lesnú cestu, a stúpa ponad chatky na hrebeň nad Horným Lieskovom. Z týchto miest sú pekné výhľady na okolie. Pokračuje po hrebeni poľnou cestou a prudkým zjazdom po odbočení vľavo po lesnej ceste schádza do obce Horný Lieskov, kde prechádza popod Kostol povýšenia Svätého kríža a pokračuje po asfaltovej ceste zjazdom do Dolného Lieskova okolo kostola Svätých anjelov strážcovkaštieľa s parkom, pri ktorom odbočuje doľava na hlavnú cestu a pokračuje do miestnej časti Tŕstie. Na začiatku obce za cintorínom prechádza okolo kaplnky a v strede obce okolo Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie, za ktorou odbočuje vpravo a pokračuje po spevnenej ceste spolu so zeleným turistickým chodníkom (5584) dolinou Radotiná (v nej sa nachádza jaskyňa Babirátka) až k prameňu svätého Janka s jeho sochou. V úvode doliny križuje zelenú cyklotrasu (5313), po ktorej je možné pokračovať do Pružiny alebo do Mojtína. Pri prameni cyklotrasa odbočuje vľavo a cez lokalitu Priedhorie okolo kaplnkyzvonice pokračuje spolu so žltým turistickým chodníkom (8582) zjazdom do Pružiny. Z obce odbočuje vpravo na hlavnú cestu stúpajúcu obcou a pokračuje okolo Kaplnky Ružencovej Panny Márie najskôr mierne, v závere krátkym prudkým stúpaním do sedla Briestenné. Pod sedlom prechádza okolo PP Briestenské skaly. Zo sedla s krížom a oddychovým miestom sú zaujímavé výhľady na okolie a začína tu zelená cyklotrasa vedúca do Mojtína (5313). Modrá cyklotrasa zo sedla pokračuje zjazdom po hlavnej ceste do obce Čelkova Lehota (Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov, Včelársky skanzen a je tu možné sa občerstviť pri prameni priamo v strede obce) a ďalej do Sádočného (tu prechádza okolo kaplnky). Zo Sádočného pokračuje do Domanižskej Lehoty (Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie) až do Domaniže, kde sa pod Kostolom svätého Mikuláša, biskupa a pri pamätníku, napojením na Rajeckú cyklomagistrálu (0024) končí.