Sádočné

Sádočné

Poloha

Obec leží na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov, v Domanižskej kotline na brehoch riečky Domanižanka.

Najvyšší bod: Sádocký vrch (977m).

Najnižší bod: Rieka Domanižanka pri výtoku z katastra obce (403m).

História obce

Najstaršia zmienka o obci je z roku 1339, kedy sa spomína ako Saddexna (ďalšie názvy: 1359 Sadasna, 1479 Zadechne, 1495 Sadeczna, 1598 Zadeczne, 1773 Sadecžne, 1946 Sádočné a od roku 1970 Sádočné). No je známe už skoršie osídlenie rodom Sádeckých. Bolo to v roku 1268, kedy vstúpili prvýkrát na územie obce zakladatelia rodu. Boli to kňaz a rytier kráľa Belu IV. Sadoč so svojim bratom Blažejom. Bolo to v čase kedy sa urovnával spor medzi domanižským farárom Godeslavom a Blažejom, ktorý zabil jeho brata Vinceslava v Dúlove. Obec nikdy nepatrila panstvu Bystrica, ale vždy zemianskym rodinám Sádeckovcov, Kardošovcov a ich poddaným a nájomníkom. V roku 1598 mala obec 7 domov a 112 obyvateľov, v roku 1728 mala 164 obyvateľov, v roku 1784 mala 27 domov, 31 rodín a 185 obyvateľov (boli to zemania z rodu Sádecký a ich príbuzní), v roku 1798 mala 150 obyvateľov, v roku 1828 mala 16 domov a 249 obyvateľov, v roku 1869 mala 180 obyvateľov, v roku 1880 mala 188 obyvateľov, v roku 1890 mala 187 obyvateľov, v roku 1900 mala 228 obyvateľov, v roku 1910 mala 207 obyvateľov, v roku 1921 mala 205 obyvateľov, v roku 1930 mala 161 obyvateľov, v roku 1940 mala 42 domov a 205 obyvateľov, v roku 1948 mala 192 obyvateľov, v roku 1961 mala 237 obyvateľov, v roku 1970 mala 256 obyvateľov, v roku 2001 mala 189 obyvateľov, v roku 2006 mala 164 obyvateľov, v roku 2008 mala 170 obyvateľov, v roku 2015 mala 164 obyvateľov a v roku 2016 mala 166 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali málo výnosným poľnohospodárstvom. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v Považskej Bystrici.

História osídlenia územia

V lokalite Močiar odhalenie hradiska z mladej laténskej doby (120 p. n.l. – 0) zo zlomu letopočtu z okruhu púchovskej kultúry. Nálezy tiež v lokalite Jelchová na rozhraní s domanižským chotárom.

Výšinné hradisko.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka.

Kríž pod obcou.

Ľudová architektúra.

Výšinné hradisko.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Ostrá Kečka (938,0m).

Cyklotrasy: 2304, Zo Slopnej k Priepasti medzi Kačkami (Kortmanke).