0024 (Rajecká cyklomagistrála)

Orientačné miesta:

1.úsek: Žilina, Solinky (3km) – Rosina (2km) – Višňové (2,5km) – Turie (2,5km) – Porúbka (3km) – Rajecké Teplice (Poluvsie).

2.úsek: Rajecké Teplice (Poluvsie) (12,4km) – Rajec (3,5km) – Malá Čierna (1km) – Veľká Čierna (3km) – Malé Lednice (3km) – Domaniža (5,5km) – Prečín (2km) – Zakvášov (2,5km) – Križovatka pri Tescu (0,5km) – Považská Bystrica (križovatka cyklotrás) (2km) – Považská Bystrica (centrum) (1km) – Orlové (Vážska cyklomagistrála).

Dĺžka: 36,4km.

Prevýšenie: 289/399m.

Náročnosť: Rekrea (cestný bicykel).

Povrch: Asfalt.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Červená cyklotrasa sa delí na 2 úseky. Prvý úsek spája Žilinu s obcou Turie a druhý úsek spája Rajecké Teplice s Rajcom a Vážskou cyklomagistrálou (002) v Považskej Bystrici. Na Rajeckej cyklomagistrále sa začína viacero regionálnych a miestnych cyklotrás. Trasa nie je náročná a zvládne ju aj rekreačný cyklista.

Prvý úsek začína v Žiline, na sídlisku Solinky, na ulici Obvodová. Pokračuje po tejto ulici juhozápadným smerom, prechádza popod štátnu cestu a otáča sa smerom na juh. Pokračuje po uliciach Andreja Bielika, Banícka, Jantárová a Bystrická, na ktorej odbočuje doľava a pokračuje smerom do obce Rosina. Prechádza obcou južným smerom okolo kostola Svätej Kataríny Alexandrijskej a pokračuje cez obec Višňové, kde pri kostole Svätého Mikuláša, biskupa odbočuje doprava. Pokračuje po asfaltovej ceste do obce Turie, prechádza obcou okolo kostola Svätého Michala Archanjela, za obcou prechádza popod PP Turská skala po ľavej strane a na štátnej ceste značenie končí. Tu je treba prejsť po štátnej ceste k druhému úseku do Rajeckých Teplíc (mestská časť Poluvsie).

Druhý úsek začína v Rajeckých Tepliciach (mestská časť Poluvsie). Vedie cez Rajecké Teplice po asfaltových cestách. Najskôr po ulici Riečna, kde prechádza mostom ponad Rajčanku a ďalej po ulici Osloboditeľov okolo kúpaliska a cez kúpeľný park. Ďalej pokračuje po asfaltovej ceste smerom na Konskú (do nej odbočuje za futbalovým ihriskom). Prechádza obcou a pokračuje na obec Kamenná Poruba. Na začiatku obce odbočuje vpravo a stále po asfaltovej ceste pokračuje do Rajca. Prechádza mestom cez námestie a pokračuje po štátnej ceste smerom do Považskej Bystrice. Prechádza okolo kameňolomov a prichádza na malý hrebeň pri obci Malá Čierna. Odtiaľ klesá do obce Veľká Čierna a za ňou, stále po štátnej ceste, stúpa na druhý hrebeň nad obcou Malé Lednice. Odtiaľ sú pekné výhľady na okolie. Z hrebeňa klesá ponad obec Malé Lednice (kaplnka Sedembolestnej Panny Márie) do miestnej časti Kardošova Vieska a do Domaniže. Prechádza obcou, v jej strede sa nachádza kostol svätého Mikuláša, biskupa s Mariánskym stĺpom, kalváriou a pamätníkom. Pri kostole sa nachádzajú chránené stromy Domanižské lipy. Je tu možné odbočiť na modrú cyklotrasu (2304) do Pružiny a Považskej Bystrice. Rajecká cyklomagistrála pokračuje smerom do Prečína. Pred obcou sa napravo od cesty nachádza PP Prečínska skalka. Na začiatku Prečína prechádza okolo pamätníka a v obci popod kaplnku Svätej Anny Z Prečína pokračuje stále po štátnej ceste do Považskej Bystrice. V lokalite Zakvášov je možné pokračovať po modrej cyklotrase (2305) cez Manínsku tiesňavu späť do Považskej Bystrice. Červená cyklotrasa pokračuje do Považskej Bystrice k križovatke pri Tescu a do lokality ČIerne háje, kde je križovatka viacerých cyklotrás (začína tu modrá cyklotrasa 2304 a zelená cyklotrasa 5310). Pokračuje severozápadným smerom do centra Považskej Bystrice, prechádza ním a cez most prekonáva rieku Váh. Za mostom na križovatke štátnych ciest, na rázcestí s Vážskou cyklomagistrálou (002) v mestskej časti Orlové končí.