Pomník padlým v 2.svetovej vojne v Prečíne

Pomník padlým v 2.svetovej vojne v Prečíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník trom padlým partizánom, hrdinom SNP v 2.svetovej vojne postavený v roku 1947. Na pomníku je napísané: Tu položili svoje životy za ujarmenú vlasť. Dňa 29.4.1944 tu padli Jozef Dudák z Domaniže, Ján Budaj z Krnče a Štefan Skalka Palubiak zo Zemianskych Kostolian. Večná sláva vám. Pochovaní sú v hrobe na miestnom cintoríne. Pomník má obdĺžnikový pôdorys. Stojí na pravej strane nad cestou smerom na Domanižu v svahu v lokalite Na Kopanici.