Pamätná tabuľa na partizánsky štáb v Prečíne

Pamätná tabuľa na partizánsky štáb v Prečíne

Pamätná tabuľa na budove miestnej materskej školy. V tejto budove počas SNP bolo sídlo štábu 2.slovenskej partizánskej brigády M. R. Štefánika, partizánskej skupiny Petra Popova. Veliteľom brigády bol major K. K. Popov. Pod vedením tejto partizánskej skupiny celá obec povstala do boja proti fašizmu za čo je vyznamenaná Radom SNP I.triedy ako obec partizánska. Pamätná tabuľa je venovaná aj obetiam 2.svetovej vojny a SNP. Na pamätnej tabuli je pravdepodobne omylom uvedený ako vodca skupiny major Peter Popov.