Pamätná tabuľa na partizánsky štáb v Domaniži

Pamätná tabuľa na partizánsky štáb v Domaniži

Pamiatkový objekt NKP Pamätná škola vyhlásený v roku 1963. Na budove pamätnej školy je osadená pamätná tabuľa z roku 1953. V tejto budove počas SNP sídlil štáb 2.slovenskej partizánskej brigády M. R. Štefánika pod velením majora K. K. Popova. Pod vedením tejto brigády celá obec povstala do boja proti fašizmu. Na pamätnej tabuli je pravdepodobne omylom uvedený ako vodca brigády major Peter Popov.