Pamätná škola v Domaniži

Pamätná škola v Domaniži

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná škola. Dom barónky Melánie Schwaben-Durneissovej. Budova bola postavená koncom 19.storočia v novoklasicistickom slohu. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Dom bol pôvodne postavený ako barónkine sídlo, po skončení 2.svetovej vojny sem národný výbor umiestnil meštiansku školu. Nachádzali sa v nej tri triedy, zborovňa a riaditeľňa. Škola bola slávnostne otvorená 15.9.1949. V tejto budove počas SNP sídlil štáb 2.slovenskej partizánskej brigády M. R. Štefánika pod velením majora K. K. Popova. Pod vedením tejto brigády celá obec povstala do boja proti fašizmu. Pamätná škola s.č. 228 stojí na konci obce naľavo od hlavnej cesty na Rajec. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa štábu.