Obytná štvrť Lány v Považskej Bystrici

Obytná štvrť Lány v Považskej Bystrici

Na začiatku 20.storočia boli Lány ešte takmer neosídlené. Pred 1.svetovou vojnou sa tu začali stavať prvé rodinné domy. V roku 1941 bolo na začiatku Lánov postavené kúpalisko, ktoré po určitých prestavbách funguje dodnes. Tesne po skončení 2.svetovej vojny začína intenzívna výstavba sídliska Lány. Obytná štvrť Lány (staršia časť) sa nachádza na uliciach Dukelská, Lánska, Nemocničná, Pionierska, Pribinova a 1.mája. Ide o urbanisticky ucelený a architektonicky jednotný obytný súbor postavený v 50. a 60.rokov 20.storočia v štýle socialistického realizmu (sorela). Časť domov je vyzdobená reliéfnymi maľbami, mozaikami, freskami a ornamentami na fasádach. Ako prvé vyrástli štvorpodlažné murované domy, niektoré i s priestormi pre obchodnú a reštauračnú činnosť na prízemí. Prvý panelový dom bol postavený v roku 1960. Začiatkom 60.rokov 20.storočia bolo na Dedovci iba niekoľko starých rodinných domov a poľnohospodárskych usadlostí. Začali sa tu stavať átriové domy a rodinné domy typu Okál, na prelome 80. a 90.rokov sa tu začali stavať radové rodinné domy. Po roku 1948 bolo sídlisko Lány premenované až do roku 1989 na Gottwaldovu štvrť. V roku 2010 bola obytná štvrť zaradená medzi pamätihodnosti mesta.