Červený panelák v Považskej Bystrici

Červený panelák v Považskej Bystrici

Prvý panelový bytový dom v meste bol postavený v roku 1960 a patrí aj medzi prvé panelové bytové domy postavené na Slovensku. Je to tzv. „Červený panelák“, pomenovaný podľa typickej farby fasády. Prví obyvatelia sa do domu nasťahovali v roku 1962. Pozoruhodný je progresívnym konštrukčným systémom a architektonickým vzhľadom. Bol postavený systémom liateho betónu, ktorý bol v dobe vzniku bytového domu pokrokový. Zvislé nosné steny, odlievané z betónu priamo na stavbe do štandardizovaného debnenia, dopĺňajú prefabrikované stropy, obvodový plášť a železobetónové schodisko. Architektonický vzhľad určujú zvislé pilastre a vodorovné rímsy vystupujúce pred čelnú stranu obvodového plášťa a dopĺňajú ich betónové presklené steny schodísk. Tie sú tvorené zo samostatných betónových rámov, ktoré boli vyskladané priamo na stavbe. Výrazným architektonickým prvkom je aj ustupujúce najvyššie podlažie, čím tvorí terasu po celom obvode bytového domu. Táto terasa je prekrytá zošikmenými vystupujúcimi strešnými panelmi, ktoré dodávajú stavbe jej charakteristický tvar. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na ulici Dukelská 980. V rokoch 2017-2020 prešiel bytový dom rozsiahlou rekonštrukciou. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta.