Činžovné domy Rafanda v Považskej Bystrici

Činžovné domy Rafanda v Považskej Bystrici

Dva solitérne stojace bytové domy postavené v 30.rokoch 20.storočia v štýle slovenskej moderny. Sú ukážkou funkcionalistickej architektúry daného obdobia v oblasti robotníckeho bývania. Architektonická a historická hodnota budov spočíva najmä v zachovanej pôvodnej hmote, konštrukčnom a dispozičnom riešení, ako aj v pôvodných umelecko-remeselných detailoch. Domy sú súčasťou areálu Strojárenskej štvrte. Nachádzajú sa v Považskej Bystrici, na ulici Robotnícka 288 (Malá Rafanda) a 289 (Veľká Rafanda). Od roku 2010 sú zaradené medzi pamätihodnosti mesta. Bytový dom č.288, tzv. Malá Rafanda, bol rekonštruovaný v roku 2014.