Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Malých Ledniciach

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Malých Ledniciach

Novoklasicistická rímskokatolícka kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1906 (niektoré zdroje uvádzajú 2.polovicu 19.storočia). Postavená bola z finančných darov a zbierok pod vedením murárskeho majstra Havelku z Moravy. Pôvodne to bola jednoloďová stavba polygonálnym uzáverom presbytéria. V štítovom priečelí má vstavanú vežu. Upravovaná bola v roku 1959. Pôvodná kaplnka bola v roku 1997 rozšírená o dve bočné lode. V roku 2017 bola opravená veža a strecha. V interiéri kaplnky sa nachádza vyobrazenie svätých Cyrila a Metoda z roku 1969, ktorého autorom je miestny rodák akademický maliar Jozef Porubčin. V roku 2016 bolo autorom zreštaurované. Vnútorné zariadenie je v historizujúcom slohu. Hlavný oltár je vyzdobený sochou Panny Márie, ktorá rukami drží umierajúceho Ježiša Krista. Dva bočné oltáre v pristavaných lodiach sú osvetlené trojicou okien. Kaplnka stojí v strede obce pod cintorínom.