Pamätník padlým v 2.svetovej vojne v Domaniži

Pamätník padlým v 2.svetovej vojne v Domaniži

Pamätník padlým občanom obce, ktorí sa stali v rokoch 1939-1945 obeťami 2.svetovej vojny. Pamätník bol postavený pri príležitosti 10.výročia SNP v roku 1955. V roku 1944 prišla do obce 2.slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika pod velením majora K. K. Popova. V okolí obce prebehli tuhé boje s nemeckými vojskami. Pamätník je venovaný 12 občanom padlým v SNP alebo počas 2.svetovej vojny. Zahynuli v partizánskych bojoch, v koncentračných táboroch alebo boli zastrelení fašistami. Na betónovej stene napravo od fotografií a údajov o obetiach je nápis: Ľudia, mal som vás rád, bdite. J. Fučík. Pamätník bol obnovený v roku 2022. Na pamätník bola umiestnená tabuľa s menami padlých v 1.svetovej vojne. Nachádza sa v malom parčíku v strede obce medzi vodami na bývalom šianci pod kostolom Svätého Mikuláša, biskupa.