Mariánsky stĺp v Domaniži

Mariánsky stĺp v Domaniži

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Rokokový stĺp so sochou stojí pri rímskokatolíckom kostole Svätého Mikuláša, biskupa. Stĺp vďaky dal postaviť domanižský farár Goldberger okolo roku 1738 v období rekatolizácie (po porážke protestantov). Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp s podstavcom. Rokokový kamenný stĺp s podstavcom valcového tvaru pochádza z 50.rokov 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Oprava stĺpa prebehla v roku 1996. Na podstavci stĺpa je neznámy erb.

Socha. Rokoková socha Panny Márie z 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Súčasná socha osadená na stĺpe je kópia z roku 1996.