Socha Imra Weinera-Kráľa v Považskej Bystrici

Socha Imra Weinera-Kráľa v Považskej Bystrici

Dielo s názvom Pocta Imrovi Weinerovi-Kráľovi je pamätník v podobe jeho sochy v mierne nadživotnej veľkosti. Bronzové dielo bolo zhotovené kombinovanou technikou odlievania a zvárania a je umiestnené na betónovom podstavci. Socha bola odhalená 24.10.2011 pri príležitosti 110.výročia narodenia maliara. Autorom sochy je akademický sochár Milan Lukáč. Rozmery diela sú 390x340x220cm a hmotnosť 2,5t. Kompozícia zobrazuje symbolickú poctu maliarovi, rodákovi Považskej Bystrice. Na rozmernom sokli je umiestnený náznak verají dverí, v ktorých stojí postava s realisticky stvárnenou tvárou. V polovici pásu na úrovni rúk je maliarska paleta. Veraje a ostenie dverí majú vľavo umiestnený oblak, ktorý bol častým symbolom väčšiny maliarskych diel, v hornej časti je umiestnený symbol času, ktorý sa v dielach tiež vyskytuje. Na sokli okolo sochy umelca sú roztrúsené listy venované umelcovi. Ideový návrh pamätníka stvárňuje otvorené dvere domu, v ktorom sa maliar narodil, a ktorý predstavuje miesto, z ktorého vykročil do sveta a na cestu za umením. Dom dnes už neexistuje. Na bronzovej tabuli je nápis: „Umenie je bojom proti smrti. My už dávno nebudeme, keď naše diela ešte budú rozprávať o nás a našej dobe.“ Socha stojí v Považskej Bystrici, pred budovou mestského úradu v lokalite Centrum v blízkosti parčíka. V roku 2017 bola zaradená medzi pamätihodnosti mesta.