Čelkova Lehota

Čelkova Lehota

Poloha

Obec leží na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline na brehoch riečky Domanižanka.

Najvyšší bod: Ostrá Kačka (938,0m).

Najnižší bod: rieka Domanižanka pri výtoku z katastra obce (438m).

História obce

Prvá zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa spomína ako Chelkwa Lehota (ďalšie názvy: 1510 Czelkowa Lehota, 1598 Chelkova Lehota, 1773 Lehota, 1808 Cželkova Lhota). Bola založená v 1.polovici 14.storočia na zákupnom práve, vtedy žil Čelko, Poznanov syn, po ktorom dostala názov. Bola zemianskou obcou, za Podmanických dočasne patrila i hradnému panstvu Považská Bystrica. V roku 1598 mala 4 zemianske domy, v roku 1784 mala 19 domov, ktoré patrili prevažne zemanom bez poddaných a v roku 1828 mala 20 domov. V rokoch 1869 a 1880 v obci žilo 165 obyvateľov, v roku 1890 tu žilo 161 obyvateľov, v roku 1900 tu žilo 193 obyvateľov, v roku 1910 tu žilo 201 obyvateľov, v roku 1921 tu žilo 174 obyvateľov, v roku 1930 tu žilo 163 obyvateľov, v roku 1940 tu žilo 194 obyvateľov, v roku 1948 tu žilo 164 obyvateľov, v roku 1961 tu žilo 210 obyvateľov a v roku 1970 tu žilo 203 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodovali s drevom. Časť obyvateľov pracovala v 20.storočí v strojárenských závodoch v Považskej Bystrici.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Stĺpikové kaplnky.

Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Kríže: V sedle Briestenné, Pod cintorínom, Pod vysielačom.

Včelársky skanzen.

Zvonica.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Rybníky.

Vrchy a sedlá: Ostrá Kečka (938,0m), Stankov (538,6m).

Cyklotrasy: 2304, 5313.

Turistický chodník KST: 5643.