Rybníky v Čelkovej Lehote

Rybníky v Čelkovej Lehote

Poloha: Rybníky sa nachádzajú západne od obce Čelkova Lehota, v lokalite Hornianske Priečnice.

Kataster: Čelkova Lehota.

Vodný tok: Domanižanka.

Rok výstavby:

Rozloha:

Technické parametre:

Opis: Sústava štyroch rybníkov. Najväčší je horný rybník, dva rybníky pod ním sú menšie a najmenšiu plochu má dolný rybník.