Z Považskej Bystrice cez Manínsku tiesňavu a Kostoleckú tiesňavu

Orientačné miesta: Miestna cyklotrasa nemá orientačné tabule, ani nie je vyznačená v teréne. Z väčšej časti využíva značené cyklotrasy v okolí Považskej Bystrice.

Dĺžka: 24,1km.

Prevýšenie: Stúpanie 465m/klesanie 465m.

Náročnosť: Sport (MTB bicykel).

Povrch: Asfalt.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Cyklotrasa začína v Považskej Bystrici na kruhovom objazde pod sídliskom Rozkvet, pri čerpacej stanici. Pokračuje ponad Domanižanku, pred starým cintorínom odbočuje vľavo a napája sa na modrú cyklotrasu (2305). Po nej pokračuje až pred mestskú časť Považská Teplá, kde odbočuje z hlavnej cesty do obce. Prechádza okolo kríža, starého cintorína a kaplnky Božského Srdca Ježišovho. V centre obce sa opäť napája na modrú cyklotrasu (2305) a pokračuje stúpaním cez Manínsku tiesňavu, Záskalie a Kostoleckú tiesňavu až pod Kostolec. Tu stále po hlavnej ceste pokračuje po žltej cyklospojke (8329) okolo pamätnej školy, kde je možné sa občerstviť, až k modrej cyklotrase (2306). Odbočuje vľavo a stúpa po nej cez osadu Kresania na hrebeň, z ktorého zjazdom prichádza na začiatok obce Plevník-Drienové. Odbočuje z modrej cyklotrasy (2306) a pokračuje po hlavnej ceste cez centrum obce okolo Kostola Svätého Štefana Kráľa na Považskú Bystricu, za obcou prechádza na štátnu cestu č.61 a po nej pokračuje až do Považskej Bystrice. Odbočuje vľavo na ulicu Moyzesova a vracia sa po nej okolo starého cintorína, cez Domanižanku do východzieho bodu. Cyklotrasa je okružná.