Starý cintorín v Považskej Teplej – Považská Bystrica

Starý cintorín v Považskej Teplej – Považská Bystrica

Starý cintorín, na ktorom sa už nepochováva, sa skladá z dvoch častí. Väčšia časť sa nachádza na pravej strane cesty v smere od Považskej Bystrice, menšia časť na ľavej strane cesty. Nachádza sa tu približne 170 starých hrobov. V menšej časti sa nachádza ústredný cintorínsky kríž a malá kaplnka Panny Márie. CIntorín sa nachádza v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považská Teplá v južnej časti obce.