5662 (Z Jablonového do Vrchteplej)

Orientačné miesta: Jablonové, kameňolom (345m, bus) – Lúka pod Súľovským hradom (525m) – Hrad Súľov (660m) – Súľov, parkovisko (bus, 360m) – Vrchteplá (bus, 520m).

Dĺžka: 11km.

Čas prechodu: 3 hodiny 25 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 615m/klesanie 450m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na hlavnej ceste pri kameňolome v obci Jablonové, pokračuje po nej smerom na Súľov-Hradnú a približne po 400m odbočuje doľava do malej dolinky obklopenej skalami. Dolinkou stúpa, prechádza okolo skaly Stráž po ľavej ruke a pokračuje lesným chodníkom stálym stúpaním pomedzi skaly v NPR Súľovské skaly do lokality Lúka pod hradom, kde je v blízkosti prameň s pitnou vodou. Tu je možné odbočiť na červený chodník (0880a) zo Žiliny, mestskej časti Strážov do Vrchteplej. Zelený chodník sa tu napája na trasu Náučného chodníka Súľovské skaly a pokračuje stále pomedzi skalné útvary stúpaním pod hrad Súľov, na ktorý je významová odbočka. Ďalej chodník prechádza cez exponovaný terén s rebríkmi a plynule klesá okolo niekoľkých výhľadových miest k odbočke k skalnému útvaru Gotická brána. Od odbočky už iba klesá k parkovisku pred obcou Súľov. Tu začína, končí alebo prechádza niekoľko značených chodníkov: žltý (8680), modrý (2749), červený (0880a) zo Žiliny, miestnej časti Strážov do Vrchteplej. Začína a končí tu i Náučný chodník Súľovské skaly. Zelený chodník pokračuje po hlavnej ceste do obce Súľov a pred evanjelickým kostolom v centre obce odbočuje vpravo. Z centra obce je možné pokračovať po modrom chodníku (2749) do Lietavskej Lúčky a po žltom chodníku (8680) do Rajeckých Teplíc. Zelený chodník stúpa okolo kempu a futbalového ihriska a pokračuje po poľnej, neskôr lesnej ceste stúpaním ku krížu v sedle medzi Súľovom a Vrchteplou. Nad obcou Súľov sú krásne výhľady na Súľovské skaly. Zo sedla chodník už iba klesá po poľných cestách s peknými výhľadmi na Strážovské vrchy do obce Vrchteplá, kde končí. Z obce je možné pokračovať po značených chodníkoch viacerými smermi. Červeným chodníkom (0880b) je možné pokračovať do Považskej Bystrice, miestnej časti Považská Teplá a modrým chodníkom (2694) cez Bodinú do Domaniže. Začína tu i miestny žltý chodník Memoriál Luisa Crossa do Rajca.