2694 (Z Domaniže do Vrchteplej)

Orientačné miesta: Domaniža (bus, 371m) – Rybníky (355m) – Sedlo pod Dúpna (570m) – Čierna hora – Bodiná, bus (380m) – Vrchteplá (bus, 520m).

Dĺžka: 13,8km.

Čas prechodu: 4 hodiny.

Prevýšenie: Stúpanie 595m/klesanie 460m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v strede obce Domaniža. Na začiatku vedie po hlavnej ceste na Považskú Bystricu. V lokalite Rybníky schádza z hlavnej cesty a odbočuje doprava. Pokračuje krásnou dolinkou lesom súbežne s tokom Rybníček. V lokalite Držínska odbočuje prudko vľavo a strmším stúpaním prekonáva 65 výškových metrov. Potom odbočuje vpravo a stúpanie sa zmierňuje. Popri chodníku sa nachádzajú zaujímavé skalné útvary. Po prudkom odbočení vľavo vystupuje do sedla pod Dúpnou, kde je skalný útvar Vráta a nachádza sa tu aj Skala vo Vrátach. Po prekonaní hrebeňa striedavo klesá a stúpa lesom cez lokalitu Čierna hora až do obce Bodiná. Križuje hlavnú cestu a spolu s modrou cyklotrasou (2306), najskôr poľnou, neskôr po krásnej lesnej ceste, mierne stúpa až nad obec Vrchteplá. Odtiaľ už iba po poľnej ceste klesá do obce, kde pri budove bývalej školy, v ktorej je pamätná izba SNP, končí. Z Vrchteplej je možné pokračovať viacerými smermi: po červených chodníkoch do Považskej Teplej (0880b) alebo opačne cez Súľovské skaly do Žiliny (0880a), po zelenom chodníku (5662) na Súľovské skaly a do obce Jablonové.