0880b (Z Vrchteplej do Považskej Teplej)

Orientačné miesta: Vrchteplá (520m) – Záskalie (410m) – Manínska tiesňava, kemp (360m) – Považská Teplá (vlak, 290m).

Dĺžka: 9,3km.

Čas prechodu: 2 hodiny 15 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 80m/klesanie 300m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v obci Vrchteplá na križovatke turistických trás pri budove bývalej školy (dnes pamätná izba SNP). Pokračuje po hlavnej ceste cez obec a klesá smerom na Kostolec. Pod obcou je na pravej strane prameň a napája sa tu trasa Náučného chodník Manínska tiesňava, s ktorou má spoločný úsek až ku kempu v Manínskej tiesňave. Chodník pokračuje stále po hlavnej ceste miernym klesaním pod obec Kostolec, tu stojí pamätná školapamätníkom P. Jilemnickému. Po ľavej strane nad obcou sa vyníma skalné bralo Bosmany. V škole sa v súčasnosti nachádza penzión Manín a dá sa v ňom občerstviť. Od penziónu pokračuje chodník do Kostoleckej tiesňavy s mohutným Kostoleckým dómom na pravej strane. Za tiesňavou prichádza chodník do obce Záskalie. Takmer počas celej trasy nám robí spoločnosť Manínsky potok. Tu je možné pokračovať po zelenom chodníku (5585) do lokality Pod Veľkým Manínom a odtiaľ vystúpiť na Veľký Manín (890,6m) po žltom chodníku (8580). Červený chodník pokračuje klesaním okolo prameňa do Manínskej tiesňavy. Tu sa po ľavej ruke nachádza symbolický cintorín obetí hôr, nad ktorým sa čnie Skala nad lúčkou. Pri symbolickom cintoríne je možné vystúpiť lesným chodníkom k jaskyni pod Černokňažníkom a k niekoľkým krásnym výhľadom na tiesňavu. Po prekonaní tiesňavy s krásnymi skalnými útvarmi prechádza chodník okolo kempu s občerstvením. Tu končí Náučný chodník Manínska tiesňava. Červený chodník pokračuje stále po asfaltovej ceste do mestskej časti Považská Teplá, ktorou prechádza a končí na vlakovej zastávke. Zaujímavosťou v obci je národná kultúrna pamiatka socha Svätého Jána Nepomuckého.