Náučný chodník Obec Vrchteplá

Náučný chodník Obec Vrchteplá

Východisko: Horný koniec obce, pred historickou budovou školy s pamätnou izbou.

Rok otvorenia: 2018

Zameranie: Historické.

Typ: Samoobslužný, líniový, obojsmerný chodník.

Dĺžka/prevýšenie: 400m/20m.

Čas prechodu: 1 hodina 30 minút.

Náročnosť: Nenáročný.

Počet zastávok: 7

1. Prvé písomné zmienky o obci Vrchteplá.

2. Erb, architektúra, folklór.

3. Slovenské národné povstanie.

4. Život v obci pred a po vojne, výstavba pamätníka padlým v SNP.

5. Výstavba v obci v povojnových rokoch.

6. Pamätná izba SNP, výstavba cesty.

7. Jednotné roľnícke družstvo.

Popis: Náučný chodník začína pri Pamätnej izbe SNP na hornom konci obce. Pokračuje doľava okolo malého ihriska k poslednému domu na konci obce. Informačné tabule nie sú vzdialené ďaleko od seba, preto čas prechodu od prvej k poslednej nie je veľký (10 minút). Viac času zaberie štúdium informácií na jednotlivých tabuliach. Tabule sú umiestnené po oboch stranách cesty. Nad náučným chodníkom sa nachádza Pamätník padlých v SNP.