Rača

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kysuckých Beskýd.

Poloha: Nachádza sa v ich južnej a východnej časti. Od zvyšku celku ho oddeľuje údolie rieky Oščadnica. Na severe ho ohraničuje podcelok Javorský Beskyd, na východe štátna hranica s Poľskom a Oravské Beskydy (podcelok Ošust), na juhu a na juhozápade Kysucká vrchovina (podcelky Vojenné, Bystrická brázda a Krásňanská kotlina).

Okresy: Čadca.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľká Rača (1.236,1m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie predstavuje masívnu podhôľnu vysočinu.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Rača sa ďalej nedelí.