Suchá dolina (Malé Lednice, Rajecká Lesná)

Suchá dolina (Malé Lednice, Rajecká Lesná)

Poloha: Dolina v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina. Leží v katastri obcí Malé Lednice a Rajecká Lesná.

Dĺžka: 3,5km.

Ohraničenie: Dolinu zo severu ohraničuje masív vrchu Srniak (810,2m), z východu kóta 791,2m a zo západu kóta 704,8m.

Opis doliny: Začína pri obci Rajecká Lesná, v lokalite Trstená a končí v katastri obce Malé Lednice. Vedie ňou spevnená cesta. V závere sa nachádzajú lúky v lokalite Čutková.

Rieka: Preteká ňou malý bezmenný potok.

Zaujímavosti: V úvode doliny sa na pravom svahu nachádzajú skalné útvary v masíve vrchu Srniak (810,2m). Približne v strede doliny sa nachádzajú pramene Pri dolnej vode a prameň Otca Juraja Vrtíka. Pri druhom prameni sa nachádza kaplnka Ružencovej Panny Márie. V závere doliny pod lúkami v lokalite Čutková sa na ľavej strane nachádza ďalší prameň a skalný útvar Pod skalu.   

Prístupnosť: Dolinou prechádza trasa turistického chodníka Malolednické nekonečno. Dolina je prístupná zo smeru od Rajeckej Lesnej.

Bočné doliny: