Dolina Široká (Malé Lednice, Rajec)

Dolina Široká (Malé Lednice, Rajec)

Poloha: Dolinka v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, východne od obce Malé Lednice a juhozápadne od Rajca.

Dĺžka:

Ohraničenie: Nachádza sa medzi vrchmi Cibuľková (585,1m) na severe a Baby (639,8m) na juhu. Západná časť leží v katastri Malých Ledníc a východná časť v katastri Rajca.

Opis doliny: Dolina smeruje v úvode západným smerom, v lokalite Doliny sa oddeľuje pravostranná odnož Doliny a dolina Široká sa stáča juhozápadným smerom. Celou dolinou vedie spevnená cesta. Dolina je prístupná od východu od Rajca.

Rieka: Dolinou preteká rieka Čierňanka.

Zaujímavosti: V lokalite Doliny sa nachádza prameň Vidošová a prameň Halková. V jej závere sa nachádza horáreň v lokalite Vlčia jama.

Prístupnosť: Dolinou prechádza jedna z vetiev trasy turistického chodníka Malolednické nekonečno a pokračuje dolinou Borošovec.

Bočné doliny: Pri horárni v lokalite Vlčia jama sa dolina vetví na pravostrannú dolinu Borošovec a ľavostrannú dolinu Srniak (Srnák).