Studnička v osade U Matejov – Papradno

Studnička v osade U Matejov – Papradno

Studnička s dreveným prístreškom so sedlovou strechou sa nachádza pod mariánskym obrázkom, ktorý je osadený nad ním na strome. Nachádza sa juhovýchodne od osady U Matejov v nadmorskej výške približne 755m. Prameň je zachytený dreveným korýtkom. Nachádza sa severovýchodne od centra miestnej časti Podjavorník v katastri obce Papradno.