Pramene v osade Macháčovci – Papradno

Pramene v osade Macháčovci – Papradno

V osade Macháčovci sa nachádza viacero prameňov a dve studničky s vodou. Prvý prameň sa nachádza na prístupovom chodníku do osady. Je to plastová rúra vyvedená na povrch. Prvá studnička sa nachádza pri chodníku. Je to murovaná studnička prekrytá dreveným krytom, z ktorej sa dá nabrať voda. Druhá studnička sa nachádza nad chodníkom bližšie k osade. Je to murovaná studnička prekrytá sedlovou strieškou a chránená drevenými dvierkami. Pod ňou sa nachádzajú ešte ďalšie dva pramene. Osada Macháčovci sa nachádza v katastri obce Papradno.