Studnička Slovan – Papradno

Studnička Slovan – Papradno

Studnička sa nachádza napravo od hlavnej cesty, asi 600m južne od centra miestnej časti Podjavorník. Je to zvod z prameniska a voda z neho steká dlhší úsek po povrchu. I napriek tomu je voda pitná. Studnička je chránená drevenou sedlovou strieškou pokrytou dreveným šindľom. Spod striešky vyteká voda malým dreveným žľabom. Naľavo od nej je ešte jeden drevený žľab, ktorým preteká voda. Na plechovom štítku vo vrchole striešky je osadený štítok s nápisom: 1985 TJ Slovan Brvnište, oddiel turistiky. Poznaj a chráň. Nachádza sa v nadmorskej výške približne 578m v katastri obce Papradno.