Studnička U Ševcvo nad Podjavorníkom – Papradno

Studnička U Ševcvo nad Podjavorníkom – Papradno

Upravená studnička s pitnou vodou sa nachádza severozápadne od lokality U Ševcvo pri spevnenej ceste severne od miestnej časti Podjavorník v katastri obce Papradno. Nachádza sa v blízkosti západnejšieho vodného toku z lokality Korýtka.