Studnička v osade Dolný Grúnik – Papradno

Studnička v osade Dolný Grúnik – Papradno

Prameň zachytený do dreveného koryta. Vyvedený je jednoduchou plastovou rúrou. Koryto je prekryté šikmou drevenou stanovou strieškou. Nad studničkou je na strome osadená drevená skrinka so soškou Panny Márie. Smerom na osadu Macháčovci sa nachádza ďalší prameň vyvedený na povrch plastovou rúrou. Studnička sa nachádza v osade Dolný Grúnik v katastri obce Papradno.